0
1
2
3
4
5
6
7
8

_

 

"Strive for perfection in everything you do. Take the best that exists and make it better. When it does not exist, design it."

 

Sir Henry Royce 

 

 

 

+ architectonic & design services - family houses, apartments, flats, apartment buildings 

 

+ comprehensive financial services / consulting services / regarding mortgages and insurance

 

+ intermediate sales, purchase and rent of real estate properties / instant buy, purchase of real estate

 

+ comprehensive construction services - building family houses, interior design solutions

 

+ real estate appraiser /expert opinion/

 

 

 

Our main goal is to provide comprehensive services in the area of finance and real estate / housing. We believe that satisfactory, healthy and inspiring home that comes in hand with optimization of your personal finances are one of the fundamental factors towards success in all areas of your life. We are a company that consists of professionals with long-standing field experience. We are very thorough and meticulous when it comes to providing top services and consulting for our clients.

 

Real estate company / Finance / Architecture / Construction

 

 

+  ARCHITEKTÚRA / PROJEKTY / REALIZÁCIA STAVIEB - Architektonické, projekčné  a dizajnérske služby, komplexná stavebná činnosť

+  EXKLUZÍVNY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ A PROJEKTOV - Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností

+  FINANCIE / HYPOTEKÁRNE ÚVERY - Zabezpečenie získania úveru na kúpu nehnuteľnosti a na výstavbu rodinných domov / poistenie  / vinkulácia

+  ZNALECKÉ POSUDKY / OCENENIE NEHNUTEĽNOSTI / GEODETICKÉ PRÁCE / INŽINIERSKO GEOLOGICKÝ PRIESKUM / PRÁVNE SLUŽBY  

 

ARCHITEKTÚRA / PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV / PROJEKTY BYTOVÝCH DOMOV A OBČIANSKYCH STAVIEB / REALIZÁCIE STAVIEB / DIZAJN  - ponúkame profesionálne architektonické služby v oblasti projektovania rodinných domov, bytových domov, apartmánov, občianskych a priemyselných stavieb. Ponúkame komplexné služby pri realizácii stavby, realizujeme dodávku stavby na kľúč.

Referencie a prax (development, projekty, manažment, financie):

Penta Investments a.s. / Opera a.s. / J&T a.s. / Fincentrum a.s. / PricewaterhouseCoopers

Digital Park Bratislava / Borry Mall Bratislava / River Park Bratislava / Zimný štadión Ondreja Nepelu Bratislava

 

EXKLUZÍVNY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - v našej ponuke nájdu klienti rodinné domy, byty, pozemky, stavby na rekreáciu, kancelárske, obchodné aj priemyselné priestory na predaj i prenájom. V rámci spolupráce s predávajúcim preferujeme vyhradnú zmluvnú dohodu, ktorá klientovi zabezpečuje nadštandardnú starostlivosť a služby.   

 

FINANCIE / HYPOTEKÁRNE ÚVERY - Zmluvná spolupráca: design REAL ESTATE + Swiss Life Select a.s. - Finančné služby a poradenstvo našej spoločnosti spočívajú v zabezpečení získania hypotekárneho úveru a to od hlavných bankových i vybraných nebankových subjektov na Slovensku za podmienok štandardne nedosiahnuteľných spôsobom osobného vybavovania hypotekárneho úveru v bankovej inštitúcii. Taktiež klientom ponúkame možnosť refinancovania aktuálneho hypotekárneho úveru novým výhodnejším hypotekárnym úverom. Disponujeme licenciou Národnej Banky Slovenska - NBS a tiež zmluvne spolupracujeme so všetkými bankami a poisťovňami v SR.

 

ZNALECKÉ POSUDKY / GEODETICKÉ PRÁCE / PRÁVNE SLUŽBY - sú neoddeliteľnou súčasťou procesu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Právne služby spoločnosti sú interne klientom k dispozícií v súvislosti s bezproblémovým priebehom celého procesu nadobúdania potenciálnej nehnuteľnosti. Vypracujeme kompletnú zmluvnú dokumentáciu súvisiacu s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu, zmluvu o zabezpečovacom prevode práva, záložnú zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena ako aj ďalšie iné. Súčasťou nášho servisu je tak zabezpečenie všetkých rizík súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

 

Náš hlavný cieľ je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bývania a financií. Veríme, že spokojný, zdravý a inšpiratívny domov spolu s optimálne nastavenými financiami sú jedným zo základných faktorov úspechu vo všetkých sférach vášho života.   

 

 

 

design REAL ESTATE

Nálepkova 32/A

921 01 Piešťany