1
2
3
4
5
8
9
10

Služby

+ PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - REALITNÁ SPOLOČNOSŤ / REALITNÁ KANCELÁRIA PIEŠŤANY, BRATISLAVA  - Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností

+ ARCHITEKTÚRA / PROJEKTY / STAVBA - Architektonické, projekčné  a dizajnérske služby  /domy, byty, apartmány, komerčné stavby/, komplexná stavebná činnosť

+ FINANCIE / HYPOTEKÁRNE ÚVERY - zabezpečenie získania úveru na kúpu nehnuteľnosti a na výstavbu rodinných domov / poistenie  / vinkulácia

+ ZNALECKÉ POSUDKY / GEODETICKÉ PRÁCE - zameranie pozemkov a stavieb / PRÁVNE SLUŽBY - prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

+ OCENENIE NEHNUTEĽNOSTI prevažne pre účely dedického konania, resp. pre potreby notára - M: 0903 266 582   

 

 

EXKLUZÍVNY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ - REALITNÁ SPOLOČNOSŤ / KANCELÁRIA PIEŠŤANY, BRATISLAVA - v našej ponuke nájdu klienti rodinné domy, byty, pozemky, stavby na rekreáciu, kancelárske, obchodné aj priemyselné priestory na predaj i prenájom. V rámci spolupráce s predávajúcim preferujeme vyhradnú, resp. exkluzívnu zmluvnú dohodu, ktorá klientovi zabezpečuje nadštandardnú starostlivosť a služby. Klienti využívajúci služby spoločnosti design REAL ESTATE v oblasti sprostredkovania predaja nehnuteľnosti automaticky získavajú:


1. profesionálne poradenstvo a komplexné služby v oblasti sprostredkovania hypotekárneho úveru na kúpu nehnuteľnosti. V konečnom dôsledku je to v prípade kupovania nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky absolútnou výhodou pre obe zúčastnené strany - nielen pre kupujúceho ale aj pre predávajúceho.
2. Vyhotovenie kúpnych zmlúv a právne poradenstvo zdarma.
3. Poplatok za vklad na kataster vo výške 66,- Eur zdarma.
4. Možnosť zabezpečenia komplexného poistenia nehnuteľnosti - poistenie RD alebo bytu, poistenie domácnosti, poistenie zodpovednosti za škodu.
5. Zabezpečenie ohodnotenia nehnuteľnosti - znalecký posudok.
6. Nafotenie vašej nehnuteľnosti profesionálnym fotografom.
7. Vyhotovenie 3D vizualizacie vašej nehnuteľnosti pre lepší prehľad v dispozícii miestností.
8. Propagáciu predávanej nehnuteľnosti na realitných webových serveroch v rámci SR.

9. Propagačnú exteriérovú reklamnú plachtu na predaj vašej nehnuteľnosti.

10.Inzerciu ponúkanej nehnuteľnosti v regionálnej tlači.

 

ARCHITEKTÚRA / PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV / STAVEBNÁ ČINNOSŤ / ZARIADENIE INTERIÉRU  - ponúkame profesionálne architektonické služby v oblasti projektovania rodinných domov, bytových domov, apartmánov, občianskych a priemyselných stavieb a pod. a tiež návrhu interiérov. Taktiež ponúkame komplexné služby pri realizácii stavby. Realizujeme dodávku stavby na kľúč. Naše stavebné služby ponúkame aj pri čiastkovej rekonštrukcii vášho rodinného domu, bytu a pod. 

Spolupráca: design REAL ESTATE + www.digitalworx.eu 

 

FINANCIE / HYPOTEKÁRNE ÚVERY - Finančné služby a poradenstvo našej spoločnosti spočívajú v zabezpečení získania hypotekárneho úveru a to od hlavných bankových i vybraných nebankových subjektov na Slovensku za podmienok štandardne nedosiahnuteľných spôsobom osobného vybavovania hypotekárneho úveru v bankovej inštitúcii. Taktiež klientom ponúkame možnosť refinancovania aktuálneho hypotekárneho úveru novým výhodnejším hypotekárnym úverom. Disponujeme licenciou Národnej Banky Slovenska - NBS a tiež zmluvne spolupracujeme so všetkými bankami a poisťovňami v SR.

 

ZNALECKÉ POSUDKY / GEODETICKÉ PRÁCE / PRÁVNE SLUŽBY - sú neoddeliteľnou súčasťou procesu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Právne služby spoločnosti sú interne klientom k dispozícií v súvislosti s bezproblémovým priebehom celého procesu nadobúdania potenciálnej nehnuteľnosti. Vypracujeme kompletnú zmluvnú dokumentáciu súvisiacu s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu, zmluvu o zabezpečovacom prevode práva, záložnú zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena ako aj ďalšie iné. Súčasťou nášho servisu je aj zabezpečenie všetkých rizík súvisiacich s predajom, kúpou alebo prenájmom, resp. rizík vznikajúcich na strane vlastníka, kupujúceho, prenajímateľa, či nájomcu. Ako sprostredkovateľ sa snažíme vytvoriť rovnocenné partnerstvo medzi oboma stranami a docieliť tak úspešné ukončenie obchodného prípadu.

 

Náš hlavný cieľ je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bývania a financií. Veríme, že spokojný, zdravý a inšpiratívny domov spolu s optimálne nastavenými financiami sú jedným zo základných faktorov úspechu vo všetkých sférach vášho života. Sme spoločnosť zostavená z ľudí, z ktorých každý je profesionál s dlhoročnými odbornými skúsenosťami. Sme absolútne dôslední v osobnom prístupe k našim klientom.

 

 

ABOUT US: 

 

Real estate agency / Finance / Architecture / Development

 

+ comprehensive financial services / consulting services / regarding mortgages and insurance

+ intermediate sales, purchase and rent of real estate properties / instant buy, purchase of real estate

+ architectonic & design services - family houses, apartments, flats, apartment buildings

+ comprehensive construction services - building family houses, interior design solutions

+ real estate appraiser /expert opinion/

 

Our main goal is to provide comprehensive services in the area of finance and real estate / housing. We believe that satisfactory, healthy and inspiring home that comes in hand with optimization of your personal finances are one of the fundamental factors towards success in all areas of your life. We are a company that consists of professionals with long-standing field experience. We are very thorough and meticulous when it comes to providing top services and consulting for our clients.

 

design REAL ESTATE

Nálepkova 42

921 01 Piešťany