Financie / Hypotekárne úvery

FINANCIE / HYPOTEKÁRNE ÚVERY - Finančné služby a bezplatné profesionálne poradenstvo našej spoločnosti spočíva v možnosti získania hypotekárneho úveru a to od hlavných bankových i vybraných nebankových subjektov na Slovensku za podmienok štandardne nedosiahnuteľných spôsobom osobného vybavovania hypotekárneho úveru v bankovej inštitúcii. Taktiež klientom ponúkame možnosť refinancovania aktuálneho hypotekárneho úveru novým výhodnejším hypotekárnym úverom.

 

Disponujeme licenciou Národnej Banky Slovenska - NBS / Zmluvne spolupracujeme so všetkými bankami a poisťovňami v SR. 

 

Zmluvná spolupráca: design REAL ESTATE / FINCENTRUM a.s. - Registračné č. 223886 v registri vedenom NBS - Národná Banka Slovenska / Lívia Macháčová.   

 

Overenie licencie v registri NBS: regfap.nbs.sk/search.php

 

Hypotekárna kalkulačka

 

 
Finanční partneri, s ktorými spolupracujeme:

Bankové spoločnosti: 

 • UBS Switzerland AG
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Unicredit Bank Slovakia a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • VÚB, a.s.

Stavebné sporiteľne:

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Nebankové spoločnosti:

 • Consumer Finance Holding, a.s.
 • WPB Capital, spořitelní družstvo

Leasingové spoločnosti:

 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • VB LEASING SK, spol. s r.o.

Poisťovne:

 • AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA Assistance CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Európska cestovná poisťovňa (Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu)
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dôchodkové spoločnosti:

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Investičné spoločnosti:

 • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
 • ČP INVEST investiční spoločnost, a.s., organizačná zložka
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Partner Bank AG
 • Patria Direct, a.s. pobočka Slovenská republika

 

design REAL ESTATE

Nálepkova 42

921 01 Piešťany