_

Zmluvná spolupráca: design REAL ESTATE + Swiss Life Select a.s. -  LICENCIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA - Národná banka Slovenska - EUROSYSTÉM

 

Spoločnosť design REAL ESTATE s.r.o. disponuje Licenciou Národnej Banky Slovenska pre sektory:

 

  • poistenie alebo zaistenie

  • kapitálový trh

  • prijímanie vkladov

  • poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

  • doplnkové dôchodkové sporenie

  • starobné dôchodkové sporenie

 

design REAL ESTATE + Swiss Life Select a.s. - Národná Banka Slovenska / Lívia Macháčová.   

Zmluvne spolupracujeme so všetkými bankami a poisťovňami v SR. 

 

Finanční partneri, s ktorými spolupracujeme / Swiss Life Select a.s.:

POISTENIE A ZAISTENIE

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa), Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Colonnade, ČSOB Poisťovňa, a.s., D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ERGO Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Generali Poisťovňa, a.s., Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, NN Životná poisťovňa, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, MetLife Europe d.a.c., NOVIS Poisťovňa a.s., Union poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., WÜSTENROT poisťovňa, a.s.

 

ÚVERY

UBS Switzerland AG, mBank S.A. pobočka zahraničnej banky, Československá obchodná banka, a.s., Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP Banka Slovensko, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., Tatra Leasing, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a.s.

 

KAPITÁLOVÝ TRH

UBS Switzerland AG, Amundi Global Funds Distributor, Ltd., AXA Investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Conseq Investment Management, a.s., Cornhill Management, o.c.p., a.s., European Investment Centre, o.c.p., a.s., IAD Investments, správ. spol., a.s.,  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

 

VKLADY

UBS Switzerland AG, ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Privatbanka, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

 

DDS

AXA d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

 

NEBANKOVÉ SPOLOČNOSTI

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko

 

DSS

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť , a.s., AXA d.s.s., a.s., VÚB GENERALI DȎCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

 

OSTATNÉ

SlasPO - Slovenská asociácia poisťovní, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, NBS - Národná banka Slovenska, AFISP - Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, FECIF - European Federation od Financial Adviser and Financial Intermediaries, Superpoistenie

 

design REAL ESTATE

Nálepkova 32/A

921 01 Piešťany